Menu

Natuurgeneeskunde Noord

Berith Danse (c)daanstringer klein

Contact

Berith Danse
06-51483513
info@natuurgeneeskundenoord.nl
facebook

Iedere dag schenkt GOD ons niet alleen de zon
maar ook een moment waarop het mogelijk is alles te
veranderen wat ons tot dan toe ongelukkig maakte.
Het is een magisch moment, zo’n ogenblik waarin een
‘ja’ of een ‘nee’ ons hele bestaan kan veranderen.

 

Bron: Aan de oever van de piedra huilde ik

Een nieuwe praktijk in Amsterdam-Noord

Ik werk vanuit de kennis en de uitgangspunten van de Klassieke Europese Natuurgeneeskunde. Deze vormt ook de basis van de farmaceutische geneeskunde maar werkt vanuit het holistische uitgangspunt. Hiermee wordt bedoeld dat we gezondheid en ziekte in een breder verband bekijken dan alleen naar het symptoom. We bekijken de mens als een geheel, daarom wordt de symptoom niet als veroorzaker aangepakt maar als signaal. Het signaal geeft aan dat er in het lichaam, de geest en emoties een disbalans is. We kijken naar lichaam en geest, naar jou en je omgeving. Dit kunnen op we op verschillende manieren weer versterken en terug naar jou natuurlijke balans.
Bij een Natuurgeneeskundige behandeling worden dieper liggende oorzaken van de ziekte of disbalans uitgezocht en aangepakt. Daarbij richten we ons op het ondersteunen en prikkelen van het zelfgenezend vermogen.

De wijze waarmee ik werk is het afnemen van een uitgebreide Intake van 1 ½ uur waarin we je gezondheid doornemen vanaf je geboorte tot nu.
Hierbij maak ik ook gebruik van een iriscopie-foto en eventuele laboratorium onderzoeken. We werken samen je voedingspatroon uit en indien nodig kan dit allemaal gecombineerd worden met lichaamsmassages.
Aan de hand van de intake kom ik tot een analyse op maat met een therapievoorstel en behandelplan. Daarbij geef ik ook een tijdsindicatie aan en wordt een evaluatiemoment vastgesteld.